Yhteistyössä

Agronomiliitto

Agronomiliitto yhdistää maatalous-, elintarvike- ja ravitsemusalan osaaajat. Liitto ajaa jäsentensä etua palkallisissa, ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa asioissa. 

Opiskelijatoiminnassa Agronomiliitto keskittyy työelämätietouden jakamiseen ja ainejärjestöyhteistyön tavoitteena on tukea opiskelijoiden verkostoitumista. Agronomiliitto järjestää opiskelijoille tapahtumia, koulutuksia ja työelämäiltoja  yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Agronomiliiton nettisivuille

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto (MMYL ry)

MMYL ry on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteinen katto-organisaatio. Liiton tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri ainejärjestöjen välillä, parantaa tiedekunnan opiskelijoiden tunnettavuutta ja valvoa jäsenistönsä etuja. 

MMYL ry:n nettisivuille

ViikkiAreena ja Ständillä-podcast

ViikkiAreena on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden työelämätapahtuma, joka mahdollistaa kontaktien luomisen tulevaisuuden työnantajien kanssa.

ViikkiAreenan nettisivuille
Ständillä -podcast

Lipidi ry

Lipidi ry on toinen elintarviketieteiden opiskelijoiden ainejärjestö ja yksi Viikin kampuksen suurimmista ainejärjestöistä. Alunperin lihateknologian opiskelijoille suunnattu järjestö järjestää paljon tapahtumia opiskelijoille pitkin vuotta.

Lipidin nettisivuille