Toimenkuvat

Hallituksessa löytyy monenlaisia virkoja. Pienenä järjestönä teemme kuitenkin paljon yhteistyötä keskenämme, joten yksin jäämistä ei tarvitse pelätä!

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on vastuussa kokousten järjestämisestä ja hallituksen toiminnasta. Hän edustaa järjestöä ja vastaa esimerkiksi toimintakertomuksen kirjoittamisesta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sekä muiden hallituslaisten apuna tarvittaessa. 

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja vastaa järjestön rahaliikenteestä, esimerkiksi jäsenmaksuista ja kulukorvauksien maksamisesta. Lisäksi taloudenhoitajan vastuulla on tehdä tilinpäätös vuoden lopulla.

Sihteeri

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksen aikana. Pöytäkirjaan kirjataan esimerkiksi kokouksen osallistujat, kokouksessa keskustellut asiat ja kokouksen päätösvaltaisuus.  

Tiedottaja

Tiedottaja huolehtii järjestön viestinnästä eri kanavien kautta. Tiedottajan vastuulla on pitää sähköpostilista ajantasalla sekä ylläpitää Virin eri sosiaalisen median kanavia. 

Head of Studies

Opintovastaava huolehtii opiskelijoiden edun toteutumisesta yliopisto-opiskeluissa yhdessä Lipidi ry:n opintovastaavan kanssa. Hän toimii yhdyshenkilönä yliopiston henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava toimii erilaisten tapahtumien ideoijana ja järjestäjänä. Erilaisia tapahtumia järjestetään tapahtumavastaavan sekä osallistujien mielenkiinnon mukaan!

PR-vastaava

PR- vastaava hoitaa yhteydenpidon ainejärjestön ja työelämän edustajien välillä. 

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava huolehtii yhteydenpidosta elintarviketieteiden vaihto-opiskelijoihin. 

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava pitää huolta tapahtumiemme ja toimintamme ekologisuudesta ja siitä, ettei toimintamme kuormita ympäristöä kohtuuttomasti.